Teken het manifest

In een tijd, waarin alles steeds sneller verandert, worden geheel nieuwe eisen gesteld aan ons samenleven. Talloze individuen, clubjes, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemingen in ons land zetten zich al in om een bijdrage te leveren aan een betere en mooiere samenleving.

Wat zou het mooi zijn als al die initiatieven beter zichtbaar worden en elkaar versterken, en daarmee steeds meer mensen en organisaties inspireren om hun steentje bij te dragen? Dat is het uitgangspunt van MaatschapWij.

Wij zullen het met zijn allen moeten doen, en als burgers, naast consument ook producent in deze maatschappij moeten worden. Dat betekent zelf verantwoordelijkheid nemen voor het wel en wee in onze samenleving.

Verbinding en zichtbaarheid van goede initiatieven kunnen andere mensen en organisaties inspireren, om zélf initiatief te nemen voor een grotere maatschappelijke bijdrage. Samenleven is een werkwoord; daar moet je energie in steken. Samen werken staat daarbij centraal, dat maakt onze levens zoveel mooier én waardevoller.

Daarom ondersteun ik dit initiatief en deze beweging,

Doe ook mee!

Van buurtbarbecue tot nationale actie: voor betere zichtbaarheid en meer resultaat zet je jouw mooie initiatief gratis op Wij Samen voor Elkaar in de spotlights.