Over MaatschapWij

MaatschapWij is ontstaan uit de overtuiging van velen, dat onze maatschappij dringend behoefte heeft aan een volstrekt andere benadering. Wij – burgers organisaties en ondernemingen – zullen veel meer zelf verantwoordelijkheid moeten nemen voor het maatschappelijk wel en wee. Alleen dan kan de maatschappij goed functioneren, want de overheid heeft de grenzen van haar mogelijkheden bereikt.

“Wij” kunnen samen de uitdagingen van de onvermijdelijk chaotische toekomst aan. En daarvoor verantwoordelijkheid nemen is nog leuk en bevredigend ook, zoals veel actieve burgers en organisaties met prachtige projecten al ontdekt hebben. We moeten terug naar de menselijke maat. Vanuit deze overtuiging is het initiatief voor MaatschapWij ontstaan. En MaatschapWij wil nu met de lancering van de website www.wijsamenvoorelkaar.nl een belangrijke stap zetten om deze echte “Wij” maatschappij mogelijk te maken

Breed draagvlak

MaatschapWij wordt gevormd door een snel groeiende groep ondernemingen, sportbonden en maatschappelijke organisaties, zoals de Consumentenbond, het Rode Kruis, het NOV, de Hartstichting, de Zonnebloem, de KNVB, de KNLTB, de KNHB, de KNGU, Capgemini, FrieslandCampina, NS en Nuon.

De website wordt gesteund door gespecialiseerde partners als Nudge, Nextdoor, Buurtlink, GroenGelinkt, MAEX, We Helpen, LeeftSamen, Wijkconnect en iSocial en door steeds meer particulieren en lokale organisaties die, elk vanuit hun eigen motivatie en leefomgeving, initiatieven aanhaken. Binnen het portaal Wij Samen voor Elkaar maken we zo veel mogelijk van die mooie maatschappelijke initiatieven zichtbaar, stimuleren we verbinding, en inspireren we geïnteresseerden om zelf maatschappelijke initiatieven te ontplooien en aan te melden.

Ons logo

Alle initiatieven worden onder een gemeenschappelijk logo gepresenteerd: het &-teken. Het symbool voor “samen”, als in samenleving en samenwerking. Als je het ziet dan weet je, hier maken mensen onze samenleving een beetje mooier. Onze initiatiefnemers noemen we &Ablers, naar het Engelse werkwoord “to enable”, dat “mogelijk maken” betekent.

Om het logo te delen op jouw website en in sociale media, kun je het logo hieronder downloaden in verschillende bestandstypen. Ook hebben we pins (m/v) met een kleine versie van het logo beschikbaar die je kunt dragen of weggeven aan mensen die je wilt complimenteren met hun inzet voor onze maatschappij: de “Wij” onderscheiding.

Help mee Wij Samen voor Elkaar bekend te maken

Heb je nu niet direct een initiatief om op ons portaal te plaatsen, maar wil je je wel inzetten om Wij Samen voor Elkaar bekend te maken, dan help je ons bijvoorbeeld al enorm door het manifest van onze beweging te onderschrijven. Dat kan hier. Daarnaast stellen we het op prijs als je ons logo met link naar www.wijsamenvoorelkaar.nl via jouw website en sociale media wilt verspreiden en de pin wilt dragen of cadeau doen.

Naar download & bestel pagina

Doe ook mee!

Van buurtbarbecue tot nationale actie: voor betere zichtbaarheid en meer resultaat zet je jouw mooie initiatief gratis op Wij Samen voor Elkaar in de spotlights.