Wat we doen

Samen versterken we initiatieven van mensen en organisaties die zich, individueel of samen, inzetten voor een maatschappij waarin we meer voor elkaar over hebben. Dit bereiken we door te inspireren, te faciliteren en te vieren.

Door te inspireren met succesvolle voorbeelden wordt de groep van actieve spelers, die hun steentje bijdragen aan een gezonde maatschappij, groter. We faciliteren mogelijkheden om initiatieven en samenwerkingsverbanden te versterken. Het vieren van succesvolle initiatieven zorgt voor erkenning en trots en daarmee ook voor nieuwe inspiratie. Zo is de cirkel rond.

Samen willen we zo veel mogelijk goede voorbeelden zichtbaar maken. Centraal daarbij staat het gemeenschappelijk gebruik van het &-teken wat staat voor: ‘Wij Samen voor Elkaar’. De Ampersand – het “en-teken” – is gekozen als het symbool voor deze beweging en is bedoeld als teken van herkenning voor alle mooie maatschappelijke initiatieven, of deze nu genomen worden door een individuele burger of een grote organisatie. Deelnemers aan MaatschapWij worden &Ablers genoemd, naar het Engelse werkwoord “to en-able”.

&Ablers laten zien dat het zelf nemen van maatschappelijk initiatief bijdraagt aan een mooiere samenleving. Ze zijn daardoor de inspiratiebronnen die nodig zijn om te laten zien welke kansen de veranderende samenleving biedt. Om de inzet van & aan te jagen, is gestart met een diverse groep organisaties en mensen die een groot en divers bereik hebben in de samenleving. Zij zijn volledig vrij in hun acties, maar tonen hun verbondenheid door regelmatig dit teken in hun programma’s aan te halen.

De huidige groep &Ablers bestaat onder andere uit het Rode Kruis, De Zonnebloem, de KNHB, KNGU en FrieslandCampina. Daarnaast is een diverse groep mensen en organisaties aangesloten die vanuit verschillende thema’s, wijken en eigen initiatieven bijdragen.

Doe ook mee!

Van buurtbarbecue tot nationale actie: voor betere zichtbaarheid en meer resultaat zet je jouw mooie initiatief gratis op Wij Samen voor Elkaar in de spotlights.